Status prawny
STATUS PRAWNY

Publiczne Przedszkole Nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu jest placówką publiczna i działa na podstawie:

·         Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).

·         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).

·         Aktu założycielskiego: Orzeczenie organizacyjne w sprawie powołania Państwowego Przedszkola nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu.

·         Statutu.

Organem prowadzącym Publiczne Przedszkole Nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu jest Gmina Kędzierzyn-Koźle.

Przedszkole jest placówką oświatowo – wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa.

Na czele przedszkola stoi dyrektor.