Organizacja pracy
Przedszkole czynne od 6.00 – 16.00od poniedziałku do piątku

Ramowy rozkład dnia dzieci młodszych


600- 830 
 • SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA  
630- 745
 • Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, rozwijające inteligencje wielorakie  (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne)
745- 815
 • Zabawy integrujące grupę.
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową i ruchową, grafomotorykę).
815 - 830
 • PRZYGOTOWANIE DO  ŚNIADANIA - czynności higieniczno-porządkowe
830- 900
 • ŚNIADANIE
900- 945
 • REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH POPRZEZ ZAJĘCIA Z CAŁĄ GRUPĄ
945- 1100
 • SPACERY- zabawy dowolne na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze.
 • Zabawy ruchowe w sali gimnastycznej.
1100- 1130
 • PRZYGOTOWANIE DO OBIADU - czynności higieniczno-porządkowe
1130- 1200
 • OBIAD
1200- 1345
 • WYPOCZYNEK NA LEŻAKACH - słuchanie muzyki relaksacyjnej  bajek
1345- 1400
 • PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU
1400- 1415
 • PODWIECZOREK
1415- 1600
 • Ćwiczenia indywidualne z dziećmi (dostosowane do ich mozliwości).
 • Prace w kaciku przyrody.
 • Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualne czytanie fragmentów bajek).
 • Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
 
 
Ramowy rozkład dnia dzieci starszych
600- 630
 • SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA
630- 745
 • Zabawy dowolne służzące realizacji pomłówdzieci, rozwijające inteligencje wielorakie( konstrukcyjnemanipulacyjne ematyczne, dydaktyczn i inne).
745- 815
 • Zabawy integrujące grupę.
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijajace percepcję wzrokową i ruchową, grafomotorykę).
 • Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci i programem "Optymistyczne przedszkole".
 • Zabawa ruchowa.
815- 830
 • PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA- czynności higieniczno-porządkowe.
830- 900
 • ŚNIADANIE
900- 1000
 • REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH POPRZEZ ZAJĘCIA Z CAŁA GRUPĄ
1000- 1100
 • SPACERY.
 • Zabawy dowolne na świezym powietrzu (np.: w ogrodzie, na boisku, w parku lub w sali gimnastycznej).
 • Obserwacja przyrody.
1100- 1130
 • PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
1130- 1200
 • OBIAD
1200- 1230 
 • RELAKSACJA
1230- 1345
 • ĆWICZENIA INDYWIDUALNE Z DZIEĆMI, DOSTOSOWANE DO ICH MOŻLIWOŚCI I POTRZEB.
 • ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECI O SZCZEGÓLNYCH ZAINTERESOWANIACH.
1345- 1400
 • PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU
1400- 1415
 • PODWIECZOREK
1415- 1600
 • Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych piosenek i wierszy.
 • Słuchanie literatury dziecięcej opowiadanej lub czytanej przez nauczyciela.
 • Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie.