Majątek
Struktura własnościowa - własność Gminy Kędzierzyn-Koźle.
Forma przekazania - Prezydent Miasta przekazał w trwały zarząd na czas nieokreślony.
Majątek ogólnie - Gmina Kędzierzyn-Koźle.