Pracownicy
 • Dyrektor – mgr Urszula Szałaj
 • Z-ca dyrektora – mgr Maria Homoncik (nauczyciel)
 • Nauczyciele – 10
 • Pomoce nauczyciela – 2
 • Specjaliści – 2 ( logopeda, surdologopeda )
 • Intendent
 • Sekretarka – ½ etatu
 • Kucharka
 • Pomoce kuchenne – 2
 • Woźne oddziałowe – 5
 • Konserwator – ½