Status prawny

   

Publiczne Przedszkole Nr  26w Kędzierzynie-Koźlu jest placówką publiczną i działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity:Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).

  • Aktu założycielskiego: Orzeczenie organizacyjne w sprawie powołania Państwowego Przedszkola nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu.
  • Statutu.

Organem prowadzącym Publiczne Przedszkole Nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu jest Gmina Kędzierzyn-Koźle.

Przedszkole jest placówką oświatowo – wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa.

Na czele przedszkola stoi dyrektor.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Status prawny 
Utworzył: administrator_bip_p26 
Data utworzenia: 2016-09-29 22:25:57 
Przygotował: administrator_bip_p26 
Odpowiedzialny: Dyrektor przedszkola 
Ostatnio modyfikował: administrator_bip_p26 
Data modyfikacji: 2016-10-03 21:47:41 
Statystyki  »   Szczegóły  »