Godziny pracy
  Przedszkole Nr. 26 pracuje w godzinach od 6.00 do 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.
Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut, natomiast czas trwania zajęć z, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
• z dziećmi w wieku 3 - 4 lat – około 15 minut,
• z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - około 30 minut.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Godziny pracy 
Utworzył: administrator_bip_p26 
Data utworzenia: 2016-09-29 23:08:24 
Przygotował: administrator_bip_p26 
Odpowiedzialny: Dyrektor przedszkola 
Ostatnio modyfikował: administrator_bip_p26 
Data modyfikacji: 2016-10-03 21:58:29 
Statystyki  »   Szczegóły  »