Kadra

W Publicznym Przedszkolu Nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni w liczbie wynikającej z czasu pracy i ilości oddziałów oraz pracownicy administracyjno - obsługowi. Liczbę pracowników ustala dyrektor przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym.

W przedszkolu pracują nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje określone odrębnymi przepisami. Dyrektor przedszkola ustala na piśmie zakres czynności poszczególnych pracowników, które określone są w STATUCIE

Kadra nauczycielska Przedszkola Publicznego Nr 26:

 

mgr Joanna Gwioździk

nauczyciel mianowany

Mgr Grażyna Kondraciuk

nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Pawlaczek

nauczyciel dyplomowany

mgr Urszula Brela

nauczyciel mianowany

mgr Magdalena Ciąglewicz

nauczyciel mianowany

mgr Beata Setnicka

nauczyciel mianowany

Barbara Łojko

nauczyciel mianowany

mgr Jankowska Wioleta

nauczyciel kontraktowy

mgr Małgorzata Bandurska

nauczyciel dyplomowany

mgr  Jolanta Heder

nauczyciel kontraktowy

mgr Małgorzata Kucharska

nauczyciel  kontraktowy

mgr Aldona Kasperska

nauczyciel kontraktowy

mgr Adrian Kłos – katecheta

nauczyciel mianowany

 Pracownicy administracyjno - obsługowi:


- 5 woźne oddziałowe
-  intendentka
-  kucharka
- 2 pomoce kuchenne
- 2 pomoce nauczyciela
- konserwator ogrodnik


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Kadra 
Utworzył: administrator_bip_p26 
Data utworzenia: 2016-10-03 18:46:01 
Przygotował: administrator_bip_p26 
Odpowiedzialny: Dyrektor przedszkola 
Ostatnio modyfikował: administrator_bip_p26 
Data modyfikacji: 2016-10-03 19:35:49 
Statystyki  »   Szczegóły  »