Przebieg i efekty kontroli

Rok 2016

kontrola

PSSE Kędzierzyn Koźle

15.03.1016

Kontrola sanitarna obiektu.

Protokół pokontrolny
Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Przedszkola

kontrola

Urząd Miasta Kędzierzyn - Koźle

01.06.2016

KOntrola w zakresie BHP

Protokół pokontrolny
Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Przedszkola

Ewaluacja zewnętrzna

Kuratorium Oświaty w Opolu

15-17. 06.2016

Ewaluacja problemowa w wymaganiach:

- Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

- Wykorzystywane są zasoby środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

Raport z ewaluacji

Dokumentacja dostępna do wglądu na stronie internetowe przedszkolaREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Przebieg i efekty kontroli 
Utworzył: administrator_bip_p26 
Data utworzenia: 2016-10-03 21:01:42 
Przygotował: administrator_bip_p26 
Odpowiedzialny: Dyrektor przedszkola 
Ostatnio modyfikował: administrator_bip_p26 
Data modyfikacji: 2016-10-03 21:03:17 
Statystyki  »   Szczegóły  »