Udostęnianie informacji

Zasady udostępniania informacji

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Publiczne Przedszkole nr 6 w Kędzierzynie - Koźlu określają w szczególności następujące przepisy: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 - w skrócie u.d.i.p.) oraz ustawy szczególne, w tym m. in.:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., poz. 329 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56, poz. 557 z 1997 r. zm.),
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. , nr 101, poz. 926).

Publiczne Przedszkole nr 6 w Kędzierzynie - Koźlu udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących tajemnic ustawowo chronionych.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Udostęnianie informacji 
Utworzył: administrator_bip_p6 
Data utworzenia: 2012-02-05 15:26:38 
Przygotował: Justyna Ilnicka 
Odpowiedzialny: Justyna Ilnicka 
Ostatnio modyfikował: administrator_bip_p6 
Data modyfikacji: 2012-02-06 14:51:29 
Statystyki  »   Szczegóły  »