dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
INFORMACJA O KONTROLACH  ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W ROKU 2016


Lp.

Kontrolujący (instytucja)

Termin kontroli 

Tematyka kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne

Informacja o realizacji zaleceń

1

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA KĘDZIERZYN-KOŹLE

23.05.2016

urzędowa kontrola żywności

nie stwierdzono

N    nie wydano2

URZĄD MIASTA

WYDZIAŁ BHP

KĘDZIERZYN-KOŹLE

30.05.2016

kontrola przepisów bhp placówki


Re  remont podłóg na korytarzach i i ii piętro wraz z salami, wnioskować o środki finansowe na parking dla rodziców dzieci niepełnosprawnych 


co roku składamy podanie z prośbą  do Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle o przyznanie środków finansowych na ten cel 


3POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA KĘDZIERZYN-KOŹLE

19.07.2016

sanitarna iii turnusu placówki wypoczynku letniego oraz bloku żywieniowego

nie stwierdzono

Ni  nie wydano4

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA KĘDZIERZYN-KOŹLE

16.08.2016

przeprowadzono kontrolę sanitarną vii turnusu wypoczynku letniego

nie stwierdzono

Ni  nie wydano5

URZĄD MIASTA

WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA

KĘDZIERZYN-KOŹLE

21.10.2016

kontrola poprawności danych w sprawozdaniu sio wg stanu na dzień 30.09.2016

nie stwierdzono

N    nie wydano6

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA KĘDZIERZYN-KOŹLE

15.12.2016

kontrola sanitarna obiektu oraz świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej 

nie stwierdzono

N  nie wydano7

KURATORIUM OŚWIATY

OPOLE

19.12.2016

kontrola pod kątem oceny pracy dyrektora szkoły

(na wniosek dyrektora szkoły)

nie stwierdzono

N   nie wydano

REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: dokumentacja przebiegu i efektów kontroli 
Utworzył: Witold Joniak 
Data utworzenia: 2016-10-13 20:14:18 
Przygotował: Beata Górska 
Odpowiedzialny: Małgorzata Jurzyk 
Ostatnio modyfikował: Witold Joniak 
Data modyfikacji: 2017-03-06 07:48:16 
Statystyki  »   Szczegóły  »