PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2018 R.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2018 R.
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
sporządzony zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
-Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz ze zmianami

Lp.

Nazwa zamówienia

Rodzaj zamówienia

(roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Przewidywany termin  wszczęcia postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia


Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej

dostawy

Tryb konkurencyjny

Na bieżąco-wg potrzeb

104.000,00


Środki  i sprzęt do utrzymywania czystości 

dostawy

Tryb konkurencyjny

Na bieżąco

12.450,00


Materiały i sprzęt biurowy

dostawy

Tryb konkurencyjny

Na bieżąco

13.000,00


Pomoce dydaktyczne

dostawy

Tryb konkurencyjny

Maj-czerwiec

17.000,00


Materiały i sprzęt dla konserwatora

dostawy

Tryb konkurencyjny

Na bieżąco-wg potrzeb

8.900,00


Meble szkolne

dostawy

Tryb konkurencyjny

Lipiec-sierpień

13.000,00


Modernizacje, naprawy i remonty budynku i sprzętu szkolnego

usługi

Tryb konkurencyjny

Na bieżąco-wg potrzeb

34.000,00


Konserwacje, przeglądy, monitoring budynku i sprzętu szkolnego

usługi

Tryb konkurencyjny

Na bieżąco-wg potrzeb

15.000,00


Wynajem basenu

usługi

Tryb konkurencyjny

Co miesiąc

10.300,00


transport

usługi

Tryb konkurencyjny

Na bieżąco-wg potrzeb

14.200,00


Obozy i zawody sportowe

usługi

Tryb konkurencyjny

Na bieżąco-wg potrzeb

17.600,00


Poradniki i czasopisma

dostawy

Tryb konkurencyjny

Na bieżąco-wg potrzeb

4.600,00


Wywóz śmieci

usługi

Tryb konkurencyjny

Na bieżąco-wg potrzeb

6.025,00


Woda i ścieki

usługi

Tryb konkurencyjny

Co miesiąc

14.600,00


gaz

usługi

Tryb konkurencyjny

Co miesiąc

4.200,00


Energia elektryczna (dystrybucja i sprzedaż)

usługi

Tryb konkurencyjny

Co miesiąc

43.173,00


Telefon i Internet

usługi

Tryb konkurencyjny

Co miesiąc

5.700,00REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2018 R.  
Utworzył: Witold Joniak 
Data utworzenia: 2018-01-24 
Przygotował: Beata Górska 
Odpowiedzialny: Małgorzata Jurzyk 
Ostatnio modyfikował: Witold Joniak 
Data modyfikacji: 2018-01-26 09:09:13 
Statystyki  »   Szczegóły  »