informacje o kontrolach zewnętrznych

INFORMACJA O KONTROLACH  ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH

W ROKU 2017


Lp.

Kontrolujący (instytucja)

Termin kontroli

Tematyka kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne

Informacja o realizacji zaleceń

1

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA KĘDZIERZYN-KOŹLE

15.02.2017

Sanitarna kontrola I turnusu wypoczynku zimowego oraz kontrola bieżąca stanu sanitarnego bloku żywieniowego

nie stwierdzono

N    nie wydano2

KURATORIUM OŚWIATY OPOLE

21.02.2017

kontrola II turnusu wypoczynku zimowego

nie stwierdzono

N    nie wydano
3URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

28.04.2017

12.05.2017

Zgodność arkusza organizacyjnego z dokumentacją szkolną

nie stwierdzono

N    nie wydano4

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

25.05.2017

Kontrola stanu BHP

Boisko w złym stanie technicznym, posadzko na korytarzu II pietra oraz podłóg w salach lekcyjnych                    I i II piętra.

Wykonać remont podłóg na korytarzu II piętra, remont podłóg w salach lekcyjnych na I i II piętrze. Wnioskować o miejsce i środki finansowe na parking dla rodziców dowożących do szkoły dzieci niepełnosprawne.

Złożono wniosek o środki finansowe

5

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA KĘDZIERZYN-KOŹLE

05.07.2017

Sanitarna kontrola II turnusu wypoczynku letniego oraz bloku żywieniowego

nie stwierdzono

N    nie wydano6

KURATORIUM OŚWIATY OPOLE

02.08.2017

kontrola II turnusu wypoczynku letniego

nie stwierdzono

N    nie wydano7

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA KĘDZIERZYN-KOŹLE

25.10.2017

Sanitarna kontrola obiektu oraz świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej działającej przy PSP nr 11 K.-Koźle

nie stwierdzono

N    nie wydano
ZUS

KĘDZIERZYN-KOŹLE

09-10.11.201

13-15.11.2017

21-23.11.2017

-prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek,

-ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

-prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

- wystawianie zaświadczeń,

-dokumentacja szkolna (umowy o pracę, listy wynagrodzeń, zapisy na kontach księgowych, karty zasiłkowe,

nie stwierdzono

N    nie wydano
URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

17.11.2017

Kontrola prawidłowości danych wprowadzonych do SIO – stan na 30.09.2017

nie stwierdzono

N    nie wydano

REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: informacje o kontrolach zewnętrznych 
Utworzył: Witold Joniak 
Data utworzenia: 2018-01-29 17:42:38 
Przygotował: Beata Górska 
Odpowiedzialny: Małgorzata Jurzyk 
Ostatnio modyfikował: Witold Joniak 
Data modyfikacji: 2018-01-29 17:44:11 
Statystyki  »   Szczegóły  »