Status prawny
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu jest placówką publiczna i działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 59
  • Aktu założycielskiego

  • Statutu

  • Uchwały Nr XLVIII/451/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołów szkół w ośmioletnie szkoły publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle

Organem prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu jest Gmina Miejska Kędzierzyn-Koźle.

Szkoła jest placówką oświatową, pełniącą funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, działającą jako jednostka budżetowa.

Na czele szkoły stoi dyrektor.

 Ustawa Prawo oświatowe 14.12.2016.pdf
 uchwała Nr XLVIII.451.17-1.pdf


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Status prawny 
Utworzył: Ewa Ryzner 
Data utworzenia: 2016-10-07 13:10:19 
Przygotował: Ewa Ryzner 
Odpowiedzialny: Ewa Ryzner 
Ostatnio modyfikował: Ewa Ryzner 
Data modyfikacji: 2017-12-08 08:32:12 
Statystyki  »   Szczegóły  »