Kadra
W Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr12 im. kadeta Z. Kuczyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni w liczbie wynikającej z czasu pracy i ilości oddziałów oraz pracownicy administracji i obsługi. Liczbę pracowników ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
W szkole pracują nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje określone odrębnymi przepisami. Dyrektor szkoły ustala na piśmie zakres czynności poszczególnych pracowników, które określone są w $43 STATUTU.

Kadra nauczycielska Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12:
mgr Katarzyna Adamska nauczyciel kontraktowy
mgr Katarzyna Banach-Kozielewska nauczyciel dyplomowany
mgr Angelika Bechta nauczyciel kontraktowy
mgr Elżbieta Bielnicka - Moc nauczyciel dyplomowany, pedagog
mgr Urszula Bochenek nauczyciel dyplomowany, bibliotekarz
mgr Barbara Bomba nauczyciel dyplomowany
mgr Grażyna Brela nauczyciel dyplomowany
mgr Justyna Bugiel nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Bujak nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Chodorska nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Chryczyk nauczyciel dyplomowany
mgr Lidia Czemiel nauczyciel dyplomowany
mgr Violetta Dąbrowska nauczyciel dyplomowany
mgr Mieczysław Dąbrowski nauczyciel dyplomowany
mgr Swietłana Dbaj nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Drzewiecka nauczyciel mianowany
Joanna Drabarz nauczyciel stażysta
mgr Anna Florczak nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Florczak
nauczyciel dyplomowany
mgr Sylwia Fojcik
nauczyciel dyplomowany
mgr Zofia Głębocka-Kojzar nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Gorzelnik nauczyciel kontraktowy
mgr Magdalena Górska
nauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Grzybek nauczyciel dyplomowany
mgr Łukasz Guziak nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Hencel nauczyciel dyplomowany
mgr Danuta Jaksiewicz nauczyciel dyplomowany
mgr Izabela Kędzierska
nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Kluczniok
nauczyciel kontraktowy
mgr Małgorzata Kluz
nauczyciel dyplomowany
mgr Danuta Kocot nauczyciel dyplomowany
mgr Teresa Kokorska-Hadrian nauczyciel dyplomowany
mgr Patrycja Kolasa
nauczyciel dyplomowany, logopeda
mgr Małgorzata Kopiec
nauczyciel dyplomowany
mgr Karina Koszela
nauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Kot nauczyciel dyplomowany
dr Anna Kotowska nauczyciel dyplomowany
mgr Alina Kozłowska nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Kulik
nauczyciel dyplomowany
 
mgr Irena Kusienicka
nauczyciel dyplomowany
mgr Marzena Listowska
nauczyciel dyplomowany
ks. mgr Daniel Litwin
nauczyciel stażysta, katecheta
mgr Gabriela Loch nauczyciel dyplomowany, psycholog
mgr Roksana Maj-Hatłas nauczyciel mianowany
mgr Lidia Mańka
nauczyciel dyplomowany
mgr Renata Mańkowska
nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Matula nauczyciel kontraktowy
mgr Dorota Michałowska
nauczyciel dyplomowany
mgr Danuta Morelowska-Piechulek nauczyciel dyplomowany
mgr Bożena Mościcka-Motyka
nauczyciel dyplomowany
mgr Maria Mróz-Wojnicka
nauczyciel dyplomowany
mgr Mariusz Nachtman
nauczyciel mianowany
mgr Zdzisław Olchowy nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Opiat-Tarka
nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Pakuła
nauczyciel dyplomowany
ks. mgr Marcin Patycki nauczyciel kontraktowy, katecheta
mgr Przemysław Pawlik nauczyciel mianowany
mgr Barbara Pietrzak nauczyciel dyplomowany
mgr Adriana Piliszko
nauczyciel dyplomowany
mgr Brygida Plucik
nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Podgórska
nauczyciel dyplomowany
mgr Mariusz Podgórski
nauczyciel dyplomowany
mgr Monika Polak
nauczyciel dyplomowany
mgr Barbara Praciak-Niedzielska
nauczyciel dyplomowany
mgr Alicja Rajtar
nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Ryzner
nauczyciel dyplomowany
mgr Andrzej Saczko nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Semak
nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Sitnik nauczyciel mianowany
mgr Bianka Stanisławska nauczyciel dyplomowany
mgr Adriana Stanisz nauczyciel dyplomowany
mgr Maria Stawiarz nauczyciel dyplomowany, bibliotekarz
mgr Grażyna Steczyna nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Stępniowska-Frąc
nauczyciel dyplomowany
mgr Monika Suchowierska-Rafalska nauczyciel dyplomowany
ks. mgr Łukasz Szuster nauczyciel kontraktowy
mgr Bożena Szymańska
nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Święch
nauczyciel dyplomowany
mgr Justyna Wałdoch
nauczyciel dyplomowany
mgr Irena Wieczorek
nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Wiktorek nauczyciel dyplomowany
mgr Grażyna Wilk
nauczyciel dyplomowany
mgr Barbara Witkowska nauczyciel dyplomowany
mgr Alicja Wojtala
nauczyciel dyplomowany
mgr Bożena Wolny nauczyciel dyplomowany
mgr Kalina Wołowska nauczyciel mianowany
mgr Joanna Wydmuch nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Zielińska nauczyciel dyplomowany
mgr Iwona Ziober nauczyciel mianowany

Pracownicy administracji i obsługi:
kierownik administracyjno-gospodarczy
sekretarka
2 woźne
5 sprzątaczek
intendentka
kucharka
4 pomoce kuchenne
konserwator
asystent romski


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Kadra 
Utworzył: Ewa Ryzner 
Data utworzenia: 2016-10-07 13:33:08 
Przygotował: Ewa Ryzner 
Odpowiedzialny: Ewa Ryzner 
Ostatnio modyfikował: Ewa Ryzner 
Data modyfikacji: 2017-11-12 16:49:29 
Statystyki  »   Szczegóły  »