Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wszelkie sprawy załatwiane są na bieżąco w formie ustnej lub pisemnej.
Sprawy istotne dla rodziców wywieszane są na tablicy informacyjnej w holu szkoły, na stronie internetowej 
i poprzez dziennik elektroniczny.
Zarządzenia dyrektora umieszczane są na bieżąco do wiadomości pracowników na tablicy ogłoszeń, w miejscu widocznym w szkole.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Utworzył: Ewa Ryzner 
Data utworzenia: 2016-10-11 11:32:32 
Przygotował: Ewa Ryzner 
Odpowiedzialny: Ewa Ryzner 
Ostatnio modyfikował: Ewa Ryzner 
Data modyfikacji: 2016-10-11 11:36:00 
Statystyki  »   Szczegóły  »