Zapytania ofertowe
Plan postępowań o udzielanie zamówień na rok 2018

L.p. Rodzaj zamówienia usługa/dostawa/robota budowlana Przedmiot zamówienia (określenie przedmiotu zamówienia) Kod CPV Orientacyjna wartość zamówienia na dzień sporządzenia planu Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania (miesiąc lub kwartał) Stan zaawansowania zamówienia na dzień aktualizacji planu (np.procedura rozpoczęta/nie rozpoczęta, umowa podpisana/faktura wystawiona, procedura unieważniona/w inny sposób zakończona, itp.)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Robota budowlana Malowanie sali gimnastycznej i sali korekcyjnej   40 000,00 Zapytanie ofertowe lipiec - sierpień  
2 Robota budowlana Zadaszenie stanowisk rowerowych   40 000,00 Zapytanie ofertowe lipiec - sierpień  
3 Robota budowlana Usunięcie graffiti z ogrodzenia   20 000,00 Zapytanie ofertowe lipiec - sierpień  
4 Dostawa Materiały biurowe   11.910,00 Nie stosuje się ustawy Prawa Zamówień Publicznych/tryb konkurencyjny styczeń - grudzień  
5 Dostawa Środki utrzymania czystości   9.600 Nie stosuje się ustawy Prawa Zamówień Publicznych/tryb konkurencyjny styczeń - grudzień  

 PSP12.260.1.2018                                                                Kędzierzyn-Koźle, 24.01.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa żywności na potrzeby stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu w 2018 roku”.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( tekst jednolity – Dz. U. z 2015r. poz.2164 oraz z 2016r. poz.831 z póź.zm.) Zawiadamiam, że jako  najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu wybrano:

·         W części nr 2 – Dostawa produktów mięsnych:

Oferta nr 1 złożona przez

        Masarstwo-Wędliniarstwo

        Cibis Grzegorz

        Naczęsławice, ul. Piękna 36

        47-270 Gościęcin

Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny wynosi:

Cena- 60,88

Termin płatności- 10

Ilość dostaw  - 20

Ocena końcowa – 90,88

 

Pozostałe oferty złożone w części nr 2

Oferta nr 9  złożona przez

       „MASARNIA BOROWE”

       J.B. PLUTA SPÓŁKA JAWNA

       42-133 Węglowice

       ul. Długa 114

Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny wynosi:

Cena- 70

Termin płatności- 10

Ilość dostaw  -10

Ocena końcowa - 90

·         W części nr 3 – Dostawa produktów mrożonych:

       Oferta nr 4 złożona przez

       Chłodnia „Bałwanek”

       Tomasz Leks

       47-200 Kędzierzyn-Koźle

        ul. Dunikowskiego 24

Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny wynosi:

Cena- 70

Termin płatności- 10

Ilość dostaw  - 20

Ocena końcowa - 100

 

Pozostałe oferty złożone w części nr 3

Oferta nr 6 złożona przez

       ETQA Sp. Z o.o.

       42-202 Częstochowa

       ul. Gazowa 4/6

Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny wynosi:

Cena- 54,63

Termin płatności- 10

Ilość dostaw  -10

Ocena końcowa – 74,63

 

·         W części nr 4 – Dostawa świeżych jaj kurzych:

Oferta nr 4  złożona przez

       Chłodnia „Bałwanek”

       Tomasz Leks

       47-200 Kędzierzyn-Koźle

       ul. Dunikowskiego 24

Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny wynosi:

Cena- 70

Termin płatności- 10

Ilość dostaw  - 20

Ocena końcowa - 100

 

Pozostałe oferty złożone w części nr 4

Oferta nr 5 złożona przez

       EKO EGGS Zbigniew Machulik

       44-240 Żory

       Os. Księcia Władysława 7/27

Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny wynosi:

Cena- 48,58

Termin płatności- 10

Ilość dostaw  - 20

Ocena końcowa – 78,58

 

Oferta nr 8 złożona przez

       Hurtownia Spożywczo-owocowo-warzywna

       48-303 Nysa

       ul. Morcinka 66c

Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny wynosi:

Cena- 60,67

Termin płatności- 10

Ilość dostaw  - 20

Ocena końcowa – 90,67

 

·         W części nr 5 – Dostawa warzyw i owoców:

Oferta nr 8 złożona przez

       Hurtownia Spożywczo-owocowo-warzywna

        48-303 Nysa

        ul. Morcinka 66c

Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny wynosi:

Cena- 70

Termin płatności- 10

Ilość dostaw  - 20

Ocena końcowa - 100

 

·         W części nr 6 – Dostawa pieczywa:

Oferta nr 2 złożona przez

       Piekarnictwo RUZIK

       Waldemar Ruzik

       47-280 Pawłowiczki

       ul. Magnoliowa 1

Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny wynosi:

Cena- 70

Termin płatności- 10

Ilość dostaw  - 20

Ocena końcowa – 100

Pozostałe oferty złożone w części nr 6:

Oferta nr 7 złożona przez

       Witold Lipianin

       49-351 Przylesie

       Przylesie 32

Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny wynosi:

Cena- 43,48

Termin płatności- 10

Ilość dostaw  - 10

Ocena końcowa – 63,48

·         W części nr 7 – Dostawa produktów spożywczych:

Oferta nr 4 złożona przez

       Chłodnia „Bałwanek”

       Tomasz Leks

      47-200 Kędzierzyn-Koźle

      ul. Dunikowskiego 24

Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny wynosi:

Cena- 70

Termin płatności- 10

Ilość dostaw  -20

Ocena końcowa - 100

 

Pozostałe ofert złożone w części nr 7

Oferta nr 7 złożona przez

      Witold Lipianin

       49-351 Przylesie

       Przylesie 32

Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny wynosi:

Cena- 42,72

Termin płatności- 10

Ilość dostaw  -10

Ocena końcowa – 62,72

 

Oferta nr 8 złożona przez

      Hurtownia Spożywczo-owocowo-warzywna

      48-303 Nysa

      ul. Morcinka 66c

Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny wynosi:

Cena- 66,15

Termin płatności- 10

Ilość dostaw  -20

Ocena końcowa – 96,15

 

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( tekst jednolity – Dz. U. z 2015r. poz.2164 oraz z 2016r. poz.831 z póź.zm.) oferta nr 3 złożona przez : Ubojnia drobiu- Tomasz Prus   47-120 Żędowice ul. Ziai 3 została odrzucona.

 

Przewodniczący komisji przetargowej

         mgr Renata Mańkowska

 Ogłoszenie.pdf
 zał_nr_1 Formularz ofertowy.pdf
 zał_nr_2_Formularz cenowy_1.pdf
 zał_nr_2_Formularz cenowy_2.pdf
 zał_nr_2_Formularz cenowy_3.pdf
 zał_nr_2_Formularz cenowy_4.pdf
 zał_nr_2_Formularz cenowy_5.pdf
 zał_nr_2_Formularz cenowy_6.pdf
 zał_nr_2_Formularz cenowy_7.pdf
 zał_nr_3_oswiadczenie spełnianie warunków.pdf
 zał_nr_4_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf
 zał_nr_5_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.pdf
 zał_nr_6_Projekt umowy.pdf

Plan postępowań o udzielanie zamówień na rok 2018
L.p. Rodzaj zamówienia usługa/dostawa/robota budowlanaPrzedmiot zamówienia (określenie przedmiotu zamówienia)
Kod CPV Orientacyjna wartość zamówienia na dzień sporządzenia planu/na dzień aktualizacji planu* Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania (miesiąc lub kwartał) Stan zaawansowania zamówienia na dzień aktualizacji planu (np.procedura rozpoczęta/nie rozpoczęta, umowa podpisana/faktura wystawiona, procedura unieważniona/w inny sposób zakończona, itp.)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dostawa „Dostawa żywności na potrzeby stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu w 2018 roku” 15800000-8 180000 PLN przetarg nieograniczony styczeń  REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zapytania ofertowe 
Utworzył: Ewa Ryzner 
Data utworzenia: 2016-10-18 18:29:12 
Przygotował: Ewa Ryzner 
Odpowiedzialny: Ewa Ryzner 
Ostatnio modyfikował: Ewa Ryzner 
Data modyfikacji: 2018-02-28 20:04:59 
Statystyki  »   Szczegóły  »