Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli


ROK 2016


Rodzaj
kontroli
       Oznaczenie        
organu  
kontroli

Data
kontroli
             Zakres przedmiotu kontroli              Dokumenty pokontrolne
kontrola Prezydent Miasta KK 23.05.2016r. Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP Protokół pokontrolny - dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu
kontrola Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 13.06.2016r. Urzędowa kontrola żywności z arkuszem oceny zakładu Protokół pokontrolny - dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu
kontrola Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 12.07.2016r. Kontrola sanitarna obiektu oraz bloku żywieniowego podczas półkolonii letnich Protokół pokontrolny - dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu
kontrola Opolski Kurator Oświaty 21.07.2016r. Kontrola wypoczynku - półkolonie Protokół pokontrolny - dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu
kontrola Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 25.07.2016r. Kontrola sanitarna obiektu - 2 turnus półkolonii Protokół pokontrolny - dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu
kontrola Prezydent Miasta K-Koźle 18.10.2016r. Zgodność danych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na 30.09.2016 z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną Protokół pokontrolny - dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu
kontrola PSSE K–Koźle 24.10.2016r. Kontrola sanitarna obiektu oraz Świetlicy środowiskowo - socjoterapeutycznej Protokół pokontrolny - dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu
kontrola PSSE K–Koźle 26.10.2016r. Ocena realizacji programu edukacyjnego „Nie pal przy mnie, proszę” Protokół pokontrolny - dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu


ROK 2017


kontrola Prezydent Miasta
K-Koźle
09.02.2017r. Weryfikacja zgodności wniosków o przyznanie dotacji podręcznikowej a dokumentacją szkolną
Protokół pokontrolny - dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu
kontrola PSSE K-Koźle 16.02.2017r. Kontrola półkolonii zimowych, w tym bloku żywieniowego Protokół pokontrolny - dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu
kontrola Prezydent Miasta
K-Koźle
20.02.2017r. Kontrola półkolonii zimowych Protokół pokontrolny - dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu
kontrola Opolski Kurator Oświaty 20.02.2017r. Kontrola półkolonii zimowych Protokół pokontrolny - dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu
kontrola Prezydent Miasta
K-Koźle
11.04.2017r. Przestrzeganie przepisów BHP pracowników i uczniółw Protokół pokontrolny - dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu
kontrola Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 09.05.2017r. Kontrola pozarolnego stosowania środków ochrony roślin Protokół pokontrolny - dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu
kontrola PSSE K-Koźle 10.08.2017r. Kontrola półkolonii letnich w tym bloku żywieniowego Protokół pokontrolny - dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu
kontrola PSSE K-Koźle 17.10.2017r. Wdrożenie do programu "Trzymaj formę" Protokół pokontrolny - dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu
kontrola PSSE/WSSE Opole 08.11.2017r. Kontrola sanitarna obiektu Protokół pokontrolny - dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu
kontrola Prezydent Miasta K-Koźle 16.11.2017r. Kontrola danych wprowadzonych do SIO-stan 30 września 2017r. Protokół pokontrolny - dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu
kontrola PSSE K-Koźle 27.11.2017r. Kontrola sanitarna świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej Protokół pokontrolny - dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli 
Utworzył: Ewa Ryzner 
Data utworzenia: 2016-10-18 18:36:27 
Przygotował: Ewa Ryzner 
Odpowiedzialny: Ewa Ryzner 
Ostatnio modyfikował: Ewa Ryzner 
Data modyfikacji: 2017-12-07 21:24:42 
Statystyki  »   Szczegóły  »