Zapisy do szkoły
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

Do szkoły przyjmowane są dzieci:
- z urzędu- dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły
- dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca - na prośbę rodziców/prawnych opiekunów (§ 46 pkt. 5 Statutu Szkoły)

Szczegółowe informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły znajdują się na stronie szkoły www.psp9.kursor.pl w zakładce "Dla rodziców i uczniów/Informacje o zapisach"


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zapisy do szkoły 
Utworzył: Dorota Nowak  
Data utworzenia: 2012-02-07 13:44:22 
Przygotował: Dorota Nowak 
Odpowiedzialny: Dyrektor szkoły 
Ostatnio modyfikował: Dorota Nowak  
Data modyfikacji: 2017-03-07 11:32:05 
Statystyki  »   Szczegóły  »