Zapytanie ofertowe mat. biur.

 

 
pieczęć Zamawiającego

PSP9.261.1.1.2018

Kędzierzyn - Koźle, 12.03.2018 r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

zaprasza do złożenia oferty na:

2.                  Nazwa zamówienia:

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWCH DO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU

 

3.                  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

4.                  Termin realizacji zamówienia: Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - pkt. 3

5.                  Warunki udziału w postępowaniu:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

- posiadają doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

6.                  Kryteria oceny ofert: cena oraz termin dostawy

7.                  Okres gwarancji: zgodnie ze wskazaniami producenta dla danych produktów

8.                  Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty

a)                   pisemnie oryginał na adres: 47-220 Kędzierzyn - Koźle, ul. J. Gagrina 3

b)                  mailem skan w pdf na adres e-mail: psp9@kedzierzynkozle.pl

c)                   faksem pod nr: 77 483 30 34

w języku polskim do dnia: 28.03.2018 r. do godziny: 12:00

9.                  Warunki płatności: do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

10.           Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

11.           Opis sposobu obliczenia ceny: powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą

12.           Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Radłowska

 

 

                                                                     

                                                                                              ....…………………..............

                                                                                                                                 (podpis osoby do kontaktów)

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

Lp.

Nazwa artykułu

Jednostka miary

Ilość

Wymagane warunki realizacji

Orientacyjna średnia cena produktu netto sprzedaży w najbliższych 9 miesiącach

Zaznaczyć X

Proszę o zaznaczenie X przy asortymencie, który możecie państwo nam zapewnić na warunkach wymaganych w dla każdego produktu

1

Papier ksero A4 80g

ryza

110

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

2

Papier ksero A3 80g

ryza

2

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

3

Papier ksero A4 220g

ryza

3

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

4

Papier ksero A4 80g różne kolory

ryza

3

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

5

Toner do drukarek - zamienniki: HP

LJ 1102

LJ PRO M12a

LJ 100 Color MFP m175a

Szt.

6

Dostawa do 3 dni od daty zamówienia

 

 

6

Tusz do drukarek - zamienniki Brother:
MFJ - J430W

MFC - J615W

DCP - 357C

różne kolory

Szt.

15

Dostawa do 3 dni od daty zamówienia

 

 

7

Tusz do drukarek - zamienniki Epson:

SX130

SX515W

XP-422

różne kolory

szt.

15

Dostawa do 3 dni od daty zamówienia

 

 

8

Toner do drukarki - zamienniki Ricoh MP 2851

szt.

2

Dostawa do 3 dni od daty zamówienia

 

 

9

Toner Kyocera ecosys FS 920

szt.

2

Dostawa do 3 dni od daty zamówienia

 

 

10

Toner do drukarek Konica  Minolta bizhub C 220

szt.

2

Dostawa do 3 dni od daty zamówienia

 

 

11

Koszulka ofertówka A4

opak.

3

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

12

Skoroszyt papierowy A5

szt.

50

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

13

Skoroszyt plastikowy A4

opak.

2

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

14

Teczka wiązana papierowa A4

szt.

15

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

15

Teczka na gumkę papierowa A4

Szt.

15

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

16

Pióro kulkowe wymazywalne

szt.

40

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

17

Marker suchościeralny z dozownikiem tuszu,  różne kolory

Długość linii pisania 1200m

szt.

50

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

18

Długopisy klasyczne - kolor wkładu niebieski

szt.

50

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

19

Długopisy żelowe automatyczne różne kolory

Szerokość linii pisma: 0,32 mm

Rozmiar końcówki piszącej: 0,5mm

szt.

50

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

20

Długopis klasyczny typu SICK, umożliwiający komfortowe i jedwabiste pisanie, grubość linii pisania 0,70 mm, różne kolory

szt.

100

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

21

Dyplomy szkolne - różne

szt.

1700

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

22

Zeszyt A5 60krt. kratka

szt.

40

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

23

Spinacz biurowy 28 mm opakowanie 100 sztuk

opak.

10

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

24

Koperta papierowa A4

opak.

1

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

25

Koperta  papierowa B5

szt.

25

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

26

Koperta papierowa C6

kart.

1

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

27

Pinezki beczułki opakowanie 50 szt.

opak.

10

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

28

Zszywki  No 24/6 opakowanie 1000 sztuk

opak.

20

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

29

Zszywki No 10 (mini) opakowanie 1000 sztuk

opak.

10

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

30

Szpilki No 3opakowanie 50g

opak.

 

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

31

Taśma biurowa 18x20 opakowanie 8 sztuk

opak.

5

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

32

Zakreślacze różne kolory

szt.

5

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

33

Papier gładki satynowy 160g/m2 opakowanie 250 kartek, różne kolory

Szt.

3

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

       

 

 

 

 


 

TREŚĆ OFERTY:

 

1.                           Nazwa zamówienia: ……………………………………………………………………………

2.                           Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………

3.                           Adres wykonawcy ………………………………………………………………………

4.                           NIP: …………………………..

5.             REGON: ……………………..

6.                           Oferuję /oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto.............................. zł (słownie złotych …………………………………….)

7.             Treść innych niż cena kryteriów: …………………………………………………………

8.             Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

9.             Termin realizacji zamówienia: ……………………………………………………………

10.         Okres gwarancji …………………………………………………………………………

11.         Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

12.         Do oferty załączam następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków ustalonych przez Zamawiającego …………………………………………………………

data i podpis wykonawcy lub

osoby upoważnionej i pieczątka imienna

 
 
 

 

 

 


                                                                                             

 

 

 

pieczątka wykonawcy z NIP’em

 
 
 

 

 

 


 

 

 REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe mat. biur. 
Utworzył: Dorota Nowak  
Data utworzenia: 2018-03-22 08:15:39 
Przygotował: Dorota Nowak 
Odpowiedzialny: Wojciech Czapla 
Ostatnio modyfikował: Dorota Nowak  
Data modyfikacji: 2018-03-22 08:17:03 
Statystyki  »   Szczegóły  »