Zapytanie ofertowe śr. czyst.

 

pieczęć Zamawiającego

PSP9.261.2.1.2018

Kędzierzyn - Koźle, 12.03.2018 r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

zaprasza do złożenia oferty na:

2.                  Nazwa zamówienia:

DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU

 

3.                  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

4.                  Termin realizacji zamówienia: Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - pkt. 3

5.                  Warunki udziału w postępowaniu:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

- posiadają doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

6.                  Kryteria oceny ofert: cena oraz termin dostawy

7.                  Okres gwarancji: zgodnie ze wskazaniami producenta dla danych produktów

8.                  Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty

a)                   pisemnie oryginał na adres: 47-220 Kędzierzyn - Koźle, ul. J. Gagrina 3

b)                  mailem skan w pdf na adres e-mail: psp9@kedzierzynkozle.pl

c)                   faksem pod nr: 77 483 30 34

w języku polskim do dnia 28.03.2018 r. do godziny: 12:00

9.                  Warunki płatności: do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

10.           Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

11.           Opis sposobu obliczenia ceny: powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą

12.           Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Radłowska oraz Beata Puk

 

                                  

                                                                                              ....…………………..............

                                                                                                                                 (podpis osoby do kontaktów)

 

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Lp.

Nazwa artykułu

Jednostka miary

Ilość

Wymagane warunki realizacji

Orientacyjna średnia cena produktu netto sprzedaży w najbliższych 12 miesiącach

Zaznaczyć X

Proszę o zaznaczenie X przy asortymencie, który możecie państwo nam zapewnić na warunkach wymaganych w dla każdego produktu

1

Płyn do mycia naczyń 5l

Szt.

5

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

2

Płyn do WC dezynfekujący 750 ml

Szt.

40

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

3

Płyn do szyb z octem 500 ml

Szt.

35

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

4

Płyn do płukania tkanin koncentrat 1l

Szt.

15

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

5

Proszek do prania białego z wybielaczem 6 kg

Szt.

5

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

6

Proszek do prania kolorowego 6kg

Szt.

5

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

7

Płyn do mycia paneli antystatyczny 5l

Szt.

2

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

8

Płyn uniwersalny do mycia każdego rodzaju powierzchni 5l

Szt.

15

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

9

Emulsja do PCV 1l

Szt.

40

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

10

Mleczko do czyszczenia z wybielaczem z mikrogranulkami 700ml

Szt.

50

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

11

Odtłuszczacz w spray'u 750 ml

Szt.

50

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

12

Płyn kamień i rdza w spray'u 750ml

Szt.

25

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

13

Worki na śmieci na rolce 60l - na rolce 20 szt. HDPE, LDPE

rolka

10

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

14

Worki na śmieci na rolce 35l - na rolce 20 szt. HDPE, LDPE

rolka

5

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

15

Worki na śmieci na rolce 20l - na rolce 20 szt. HDPE, LDPE

rolka

5

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

16

Gąbki do naczyń uniwersalne profilowane - małe. Pakowane po 3 szt.

paczka

10

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

17

Rękawice nitrylowe paczka 100 szt. rozmiar L

Paczka

5

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

18

Rękawice nitrylowe paczka 100 szt. rozmiar M

Paczka

5

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

19

Rękawice nitrylowe paczka 100 szt. rozmiar S

Paczka

5

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

20

Druciaki spiralne pakowane po 3 sztuki

Paczka

40

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

21

Mopy zwykłe mikrofibra 40 cm

Szt.

14

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

22

Miotły plastikowe 30 cm

Szt.

14

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

23

Ściereczki do mycia okien

Szt.

14

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

24

Ściereczki z mikrofibry wielofunkcyjne 20cmx20cm pakowane po 5 szt.

Szt.

14

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

25

Płyn do mycia podłóg polimerowych 5l

Szt.

15

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

26

Płyn do gruntownego mycia podłóg polimerowych 5l

Szt.

12

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

27

Pasta do podłóg polimerowych 5l

Szt.

14

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

28

Papier toaletowy biały19 cm pakowany po 12 sztuk

Paczka

25

Dostawa następnego

dnia od dnia zamówienia

 

 

29

Papier toaletowy celulozowy biały 2-warstwowy pakowany po 8 rolek

Paczka

80

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

30

Ręczniki składane typu ZZ zielone (paczka 4000 szt.)

Paczka

58

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

31

Ręcznik kuchenne celulozowe na rolce pakowany po 2 sztuki

Paczka

120

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

32

Mydło w płynie 5 l

Szt.

20

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

33

Worki na śmieci 240l (paczka 10 szt.)

Rolka

10

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

34

Worki na śmieci 120l na rolce - an rolce 50 szt.

Rolka

40

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

35

Worki na śmieci 70l na rolce - an rolce 50 szt.

Rolka

60

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

36

Płyn myjący do zmywarek 20l

Szt.

5

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

37.

Odtłuszczacz w spray'u 5l

Szt.

5

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

38.

Płyn do mycia naczyń antybakteryjny 5l

Szt.

20

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

39.

Płyn uniwersalny antybakteryjny do mycia wszystkich rodzajów powierzchni 5l

Szt.

20

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

40.

Mydło w płynie antybakteryjne 5l

Szt.

10

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

41.

Płyn do dezynfekcji WC 5l

Szt.

10

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

42.

Gąbki do naczyń uniwersalne profilowane - duże, pakowane po 3 sztuki

paczka

10

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

43.

Ściereczki z mikrofibry uniwersalne 50cm x60 cm

Szt.

20

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

44.

Pasta do konserwacji podłóg polimerowych, karnister 5l

Szt.

15

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

45.

Płyn do bieżącego mycia podłóg polimerowych, karnister 5l

Szt.

20

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 

46.

Płyn doczyszczający do podłóg polimerowych, karnister 5l

Szt.

20

Dostawa następnego dnia od dnia zamówienia

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 


 

TREŚĆ OFERTY:

 

1.                           Nazwa zamówienia: ……………………………………………………………………………

2.                           Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………

3.                           Adres wykonawcy ………………………………………………………………………

4.                           NIP: …………………………..

5.             REGON: ……………………..

6.                           Oferuję /oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto.............................. zł (słownie złotych …………………………………….)

7.             Treść innych niż cena kryteriów: …………………………………………………………

8.             Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

9.             Termin realizacji zamówienia: ……………………………………………………………

10.         Okres gwarancji …………………………………………………………………………

11.         Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

12.         Do oferty załączam następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków ustalonych przez Zamawiającego …………………………………………………………

data i podpis wykonawcy lub

osoby upoważnionej i pieczątka imienna

 

 

 

 


                                                                                             

 

 

 

pieczątka wykonawcy z NIP’em

 

 

 

 


 

 

 REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe śr. czyst. 
Utworzył: Dorota Nowak  
Data utworzenia: 2018-03-22 08:18:15 
Przygotował: Dorota Nowak 
Odpowiedzialny: Wojciech Czapla 
Ostatnio modyfikował: Dorota Nowak  
Data modyfikacji: 2018-03-22 08:18:40 
Statystyki  »   Szczegóły  »