Status Prawny

STATUS PRAWNY

Żłobek Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu jest jednostką organizacyjną Gminy Kędzierzyn-Koźle, prowadzoną w formie gminnej jednostki budżetowej i działa w oparciu o:
  • Ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziedmi do lat 3( Dz.U. Nr.45,poz.235),
  • Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn.zmianami,
  • Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn.zmianami,
  • Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 157,poz.1241 z 2010 r. Nr 229,poz. 1494,
  • Uchwałę Nr X/123/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia statutów żłobków prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle,
  • inne przepisy dotyczące jednostek budżetowych.
Żłobek Nr 3 nie posiada osobowości prawnej.
 Statut Żłobka N r 3.docx


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Status Prawny 
Utworzył: Ewa Matczak 
Data utworzenia: 2012-01-25 21:15:57 
Przygotował: Ewa Matczak 
Odpowiedzialny: Ewa Matczak 
Ostatnio modyfikował: Ewa Matczak 
Data modyfikacji: 2012-08-31 21:35:06 
Statystyki  »   Szczegóły  »