Przedmiot działania

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

Przedmiotem działania Żłobka jest opieka nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia trzech lat. Celem jest zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka jest grupa rozwojowa złożona z dzieci w tym samym i zbliżonym wieku. Żłobek posiada uruchomionych 45 miejsc w dwóch grupach dziecięcych:

  • Grupa ,,żuczki” dzieci od 20 tyg. życia do 20 miesięcy
  • Grupa ,,żabki” dzieci od 21 m do 36 miesięcy

W Żłobku Nr3 zatrudnieni są : opiekunowie ,pomoce opiekunów –sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi oraz pracownicy obsługi.
Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny Żłobka Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu.

 SCHEMAT ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA nr 3 poprawiony.docx
 REGULAMIN_ORGANIZACYJNY 2016.doc


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Przedmiot działania 
Utworzył: Ewa Matczak 
Data utworzenia: 2012-01-25 21:28:04 
Przygotował: Ewa Matczak 
Odpowiedzialny: Ewa Matczak 
Ostatnio modyfikował: Ewa Matczak 
Data modyfikacji: 2016-11-10 09:27:52 
Statystyki  »   Szczegóły  »