Organy żłobka

ORGANY ŻŁOBKA I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE

Organem żłobka jest Dyrektor Żłobka, który kieruje jego działalnością, reprezentuje na zewnątrz i jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie usług ,kontrolę wewnętrzną i uzyskane wyniki. Działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle/Zarządzenie Nr 340/OK/2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia Pani Ewie Matczak dyrektorowi jednostki budżetowej-Żłobek Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle.
Funkcję dyrektora Żłobka nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu sprawuje:
Ewa Matczak
tel./fax 77 483 - 24 - 11
e-mail: zlobek3.kedzierzyn@interia.pl


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Organy żłobka 
Utworzył: Ewa Matczak 
Data utworzenia: 2012-01-25 21:43:03 
Przygotował: Ewa Matczak 
Odpowiedzialny: Ewa Matczak 
Ostatnio modyfikował: Ewa Matczak 
Data modyfikacji: 2012-12-21 22:19:11 
Statystyki  »   Szczegóły  »