Majątek

MAJĄTEK

Żłobek jako samorządowa jednostka nie posiada własnego majątku. Budynek ,w którym mieści się Żłobek jest własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle, oddanym decyzją GG.XI.7224-3/04 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23.08.2007 r. w trwały zarząd na rzecz żłobka do prowadzenia działalności statutowej. Składniki majątkowe objęte są ewidencją w księgach inwentarzowych.
Żłobek posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu gminy i prowadzi gospodarkę finansową oraz materialną zgodnie z zasadami prawa finansowego. Obsługę finansową Żłobka prowadzi Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie- Koźlu przy ul. Reja 2a.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Majątek 
Utworzył: Ewa Matczak 
Data utworzenia: 2012-01-25 21:57:18 
Przygotował: Ewa Matczak 
Odpowiedzialny: Ewa Matczak 
Ostatnio modyfikował: Ewa Matczak 
Data modyfikacji: 2016-10-31 11:41:28 
Statystyki  »   Szczegóły  »