Prowadzone rejestry

Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych są scalone i realizowane na podstawie wytycznych zawartych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt w Żłobku Nr 3. Załącznik Nr 2 do zarządzenia dyrektora Nr 8 z dnia 28.12.2012r. w sprawie wprowadzenia zasad kancelaryjnych w Żłobku Nr 3. Opracowano w oparciu o załącznik Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67)


Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji:

  1. Książka ewidencyjna dzieci w Żłobku
  2. Rejestr pracowników
  3. Ewidencja akt pracowników
  4. Rejestr zarządzeń Dyrektora
  5. Dziennik korespondencyjny
  6. Rejestr skarg i wniosków
  7. Księga inwentarzowa
  8. Rejestr zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej  30,000 Euro
  9. Rejestr wypadków przy pracy
  10. Książka kontroli
W składnicy akt przechowywana jest wszelka dokumentacja spraw zakończonych w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Prowadzone rejestry 
Utworzył: Ewa Matczak 
Data utworzenia: 2015-04-22 12:12:03 
Przygotował: administrator_bip_z3 
Odpowiedzialny: administrator_bip_z3 
Ostatnio modyfikował: Ewa Matczak 
Data modyfikacji: 2016-11-10 10:34:54 
Statystyki  »   Szczegóły  »