Struktura własnościowa

Struktura własnościowa i majątek szkoły:

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna gminy Kędzierzyn-Koźle i nie posiada osobowości prawnej.  Nieruchomość stanowi własność Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Nieruchomość jest oddana w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 19
w Kędzierzynie-Koźlu działalności statutowej.

Mienie szkoły stanowi własność Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.


Obsługa finansowa szkoły
Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania
ul. Reja 2
47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 406 03 40


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Struktura własnościowa 
Utworzył: administrator_bip_zsm1 
Data utworzenia: 2012-01-06 02:40:21 
Przygotował: Jarosław Gucwinski 
Odpowiedzialny: Jarosław Gucwiński 
Ostatnio modyfikował: administrator_bip_zsm1 
Data modyfikacji: 2017-12-11 12:00:36 
Statystyki  »   Szczegóły  »