Status prawny

Publiczna Szkoła  Podstawowa nr 19 im. Bronisława Malinowskiego w Kędzierzynie – Koźlu jest placówką publiczną  i działa na podstawie:

    Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).
    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).
    Aktu założycielskiego
    Statutu.

Organem prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową nr 19 im. Bronisława Malinowskiego w Kędzierzynie – Koźlu jest Gmina Kędzierzyn-Koźle.

Szkoła jest placówką oświatową, pełniącą funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, działającą jako jednostka budżetowa.

Na czele szkoły stoi dyrektor.
 UCHWAŁA NR XLVIII/451/17 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 26 października 2017 r. dotycząca przekształcenia Szkół
 UCHWAŁA NR XLII/376/17 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 30 marca 2017 r. dotycząca dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Status prawny 
Utworzył: administrator_bip_zsm1 
Data utworzenia: 2012-01-06 21:40:26 
Przygotował: Jarosław Gucwinski 
Odpowiedzialny: Jarosław Gucwiński 
Ostatnio modyfikował: administrator_bip_zsm1 
Data modyfikacji: 2017-12-28 22:39:08 
Statystyki  »   Szczegóły  »