Rekrutacja

25 marca 2019 roku rozpoczyna się rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2019/2020. Rejestracji należy dokonywać w systemie informatycznym pod adresem:

Po rejestracji w systemie informatycznym, w przewidzianym terminie, należy w wybranej szkole złożyć odpowiednią dokumentację.
Szkoła udziela również pomocy w dokonaniu rejestracji w systemie informatycznym oraz w drukowaniu potrzebnej dokumentacji.

1. Do klasy szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

        z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców
        na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

zgodnie z obowiązującym Regulaminem rekrutacji.

2. Obwód PSP nr 19:

        Adama Benisza
        Biały Ług
        Bolesława Krzywoustego
        Bulwar Wschodni
        Karola Chodkiewicza
        Dobrawy
        Stanisława Drzymały
        Karola Gajdzika
        Romana Horoszkiewicza
        Aleja Jana Pawła II – parzyste powyżej nr 38
        Aleja Jana Pawła II – nieparzyste powyżej nr 29
        Kazimierza Wielkiego
        Jana Kellera
        Wojciecha Korfantego
        Królowej Jadwigi
        Zygmunta Kuczyńskiego
        Leszka Białego
        Janusza Meissnera
        Mieszka I
        Przemysława II
        Augustyna Kośnego
        Walentego Fojkisa
        Władysława Łokietka
        Alfonsa Zgrzebnioka 

Szczegóły rekrutacji w podmenuREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Rekrutacja 
Utworzył: administrator_bip_zsm1 
Data utworzenia: 2012-01-06 22:01:46 
Przygotował: Jarosław Gucwinski 
Odpowiedzialny: Jarosław Gucwiński 
Ostatnio modyfikował: administrator_bip_zsm1 
Data modyfikacji: 2019-03-08 10:55:38 
Statystyki  »   Szczegóły  »