Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wszelkie sprawy załatwiane są na bieżąco w formie ustnej lub pisemnej. Sprawy istotne dla rodziców wywieszane są na tablicy informacyjnej w holu szkoły i umieszczane na stronie internetowej www.szkola-piasty.edu.pl. Zarządzenia dyrektora umieszczane są na bieżąco do wiadomości pracowników na tablicy ogłoszeń, w miejscu widocznym w szkole.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Utworzył: administrator_bip_zsm1 
Data utworzenia: 2017-12-28 23:31:11 
Przygotował: Jarosław Gucwinski 
Odpowiedzialny: Jarosław Gucwiński 
Ostatnio modyfikował: administrator_bip_zsm1 
Data modyfikacji: 2017-12-28 23:33:04 
Statystyki  »   Szczegóły  »