PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
1. Miejsce składania wniosków – sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
2. Godziny przyjmowania wniosków . 7:00-15:00
3. Forma wniosku:
 - pisemny o wydanie decyzji, duplikatów, zaświadczeń.
 - ustny . w sprawach informacji dla rodziców o uczniach
4. Informacja o wymaganych dokumentach . sekretariat szkoły, adres i telefony szkoły jak
    w wykazie
5. Sposób załatwiania:
a) decyzje administracyjne na piśmie:
 - odroczenie z realizacji obowiązku szkolnego;
 - wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły;
 - przyznanie nauczania indywidualnego;
 - ustalenie indywidualnego toku nauczania;
 - zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego;
 - przydział indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
 - spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;
b) rozstrzygnięcia nie będące decyzją administracyjną . na piśmie:
 - sprawy pracownicze nauczycieli i pracowników obsługi;
 - sprawy awansów zawodowych nauczycieli;
 - przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły;
 - przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.
6. Terminarz załatwiania:
a) dla decyzji administracyjnych - do 20 dni
b) dla rozstrzygnięć nie będących decyzją - w miarę możliwości jak najszybszy.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW 
Utworzył: Anna Tkocz 
Data utworzenia: 2016-11-04 13:44:46 
Przygotował: Anna Tkocz 
Odpowiedzialny: Tomasz Radłowski 
Ostatnio modyfikował: Anna Tkocz 
Data modyfikacji: 2016-11-04 13:45:54 
Statystyki  »   Szczegóły  »