REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 REJESTRY I EWIDENCJE

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 prowadzone są następujące rejestry oraz ewidencje:
•    Księga ewidencji dzieci
•    Księga ucznia, studenta
•    Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych
•    Księga zastępstw
•    Rejestr wydanych legitymacji szkolnych uczniów
•    Rejestr wydanych kart rowerowych i motorowerowych
•    Rejestr Zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
•    Księga Uchwał Rady Pedagogicznej
•    Dziennik korespondencyjny
•    Rejestr skarg i wniosków
•    Księga inwentarzowa
•    Rejestr wypadków uczniów
•    Rejestr wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy
•    Rejestr zachorowań na choroby zawodowe
•    Książka kontroli
•    Rejestr zaświadczeń o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych
•    Rejestr zaświadczeń dotyczących spraw pracowniczych
•    Rejestr zatrudnionych nauczycieli

Miejsce prowadzenia rejestrów: sekretariat szkoły
Sposób i miejsce udostępnienia: wniosek pisemny złożony w sekretariacie szkoły w godzinach 7:00-15:00
Forma udostępniania: do wglądu, z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA 
Utworzył: Anna Tkocz 
Data utworzenia: 2018-07-26 17:22:24 
Przygotował: Anna Wąsik 
Odpowiedzialny: Dyrektor szkoły 
Ostatnio modyfikował: Anna Tkocz 
Data modyfikacji: 2018-07-26 17:26:17 
Statystyki  »   Szczegóły  »