OR - Spotkania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle (Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta) z mieszkańcami miasta