Sesja VIII/07

Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
podjętych na sesji Nr VIII/07 w dniu 27 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/85/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów na Miejskim Składowisku Odpadów w Kędzierzynie – Koźlu ul. Naftowa 7 [zał]

Uchwała Nr VIII/86/07 w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt.

Uchwała Nr VIII/87/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Dąbrowszczaków 9 – działka nr 1123/12

Uchwała Nr VIII/88/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 – działka nr 2141

Uchwała Nr VIII/89/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Lasoki - działka nr 271/2

Uchwała Nr VIII/90/07 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zbycia akcji Mostostal Zabrze Holding S.A.

Uchwała Nr VIII/91/07 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu

Uchwała Nr VIII/92/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej dla pracowników samorządowych niebędących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Kędzierzyn-Koźle jest organem prowadzącym oraz porozumienia w przedmiocie wartości w złotych jednego punktu do ustalenia wartości miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników

Uchwała Nr VIII/93/07 w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2006

Uchwała Nr VIII/94/07 w sprawie przedłużenia działalności Komisji Doraźnej.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Sesja VIII/07 
Utworzył: Jacek Bednarek 
Data utworzenia: 2007-05-09 00:00:00 
Przygotował: Halina Janiszewska 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-10-19 12:57:59 
Statystyki  »   Szczegóły  »