Sesja XI/07

Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
podjętych na sesji Nr XI/07 odbytej w dniach 27 i 28 czerwca 2007 r.uchwały z dnia 27 czerwca 2007 roku

Uchwała Nr XI/118/07 w sprawie odwołania radnego Dariusza Jorga z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle [zał]

Uchwała Nr XI/119/07 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Uchwała Nr XI/120/07 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej


uchwały z dnia 28 czerwca 2007 rokuUchwała Nr XI/121/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w rejonie ul. Radosnej.

Uchwała Nr XI/122/07 w sprawie nadania nazwy dla placu

Uchwała Nr XI/123/07 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu.

Uchwała Nr XI/124/07 zmieniająca uchwałę nr LII/714/06 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 października 2006 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

Uchwała Nr XI/125/07 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała Nr XI/126/07 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XI/127/07 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Kędzierzyńsko – Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o., wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład

Uchwała Nr XI/128/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.

Uchwała Nr XI/129/07 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2007.

Uchwała Nr XI/130/07 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Nr VII/76/07 z dnia 31marca 2007r. w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym obiekcie zlokalizowanym przy ul. Piramowicza 17 , przeznaczonego na Centrum Charytatywno-Kulturowe , wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Uchwała Nr XI/131/07 w sprawie zmian w składach osobowych komisji problemowych Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr XI/132/07 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Uchwała Nr XI/133/07 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr XI/134/07 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr XI/135/07 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr XI/136/07 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr XI/137/07 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

 

 

 

 REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Sesja XI/07 
Utworzył: Jacek Bednarek 
Data utworzenia: 2007-07-05 00:00:00 
Przygotował: Halina Janiszewska 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-11-28 10:23:26 
Statystyki  »   Szczegóły  »