lipiec 2007
REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
 
kadencja V
od 2006r. - 2010
 
część VIII
 
daty skrajne: od 1 lipca do 31 lipca 2007r.
 

l.p.
nr rejestru
data wydania
tytuł zarządzenia
 
-1-
-2-
-3-
-4-
1.      
2.VII.2007r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 602/551 k.m.5, położonej w obrębie Blachownia przy ul. Energetyków, stanowiącej własność Skarbu Państwa, należącego do Blachowni Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
2.      
5.VII.2007r.
w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
3.      
5.VII.2007r.
w sprawie aktualizacji instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle
4.      
5.VII.2007r.
w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie ewidencyjnym Koźle przeznaczonej na cele rolne (dz. Nr 1032 i 1048)
5.      
5.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 530/15 k.m. 3, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn przy ul. Starej, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia koncepcja podziału
6.      
5.VII.2007r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle przy ul. Garncarskiej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2044 k.m.12 [zał]
7.      
5.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na działkach nr 530/15, 532/10, 531/14, 533/10 położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn, będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle
8.      
5.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 2134/6 położonej przy ul. Sienkiewicza 1-3, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia koncepcja podziału
9.      
5.VII.2007r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn przy al. Armii Krajowej oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość [zał]
 
10.  
5.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny udziału 9024/10000 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 1872/4 położonej w obrębie Koźle, będącego własnością Skarbu Państwa
11.  
5.VII.2007r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokalu użytkowego - garażu nr 3, położonego w kompleksie garaży przy ul. Skarbowej – Czechowa, obręb Koźle [zał]
12.  
5.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na podziały działek przeznaczonych pod zabudowę przepompowniami ścieków, stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
13.  
5.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na podziały działek przeznaczonych pod zabudowę przepompowniami ścieków, stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
14.  
5.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na podziały działek przeznaczonych pod zabudowę przepompowniami ścieków, stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
15.  
5.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na podziały działek przeznaczonych pod zabudowę przepompowniami ścieków, stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
16.  
5.VII.2007r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Bukańskiej-Ślązak – nauczyciela kontraktowego Publicznego Przedszkola Nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
17.  
5.VII.2007r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Izabeli Zajdowicz – nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
18.  
5.VII.2007r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Krystyny Klose – nauczyciela kontraktowego Publicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
19.  
5.VII.2007r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Hermanowicz – nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
20.  
5.VII.2007r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Suchowierskiej-Rafalskiej – nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
21.  
5.VII.2007r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Zbigniewa Kapelana – nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
22.  
5.VII.2007r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Bogackiej – nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
23.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Marioli Robaszewskiej – dyrektora Przedszkola Nr 5,
24.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Justyny Ilnickiej - dyrektora Przedszkola Nr 6
25.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Marzeny Górskiej - dyrektora Przedszkola Nr 7
26.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Aliny Kaźmierskiej – dyrektora Przedszkola Nr 8
27.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Izabeli Szwajgert – dyrektora Przedszkola Nr 9
28.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Barbary Peruckiej – dyrektora Przedszkola Nr 10
29.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Elżbiety Senyszyn – dyrektora Przedszkola Nr 11
30.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Hanny Marszewskiej – dyrektora Przedszkola Nr 12
31.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Lucyny Witkowskiej – dyrektora Przedszkola Nr 13
32.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Bożeny Sadowskiej – dyrektora Przedszkola Nr 14
33.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Urszuli Leji – dyrektora Przedszkola Nr 15
34.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Barbary Motyki – dyrektora Przedszkola Nr 17
35.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Agaty Gabrysz – dyrektora Przedszkola Nr 18
36.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Beaty Strzelczyk-Dyrdy – dyrektora Przedszkola Nr 20
37.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Henryki Lech – dyrektora Przedszkola Nr 21
38.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Barbary Kozik – dyrektora Przedszkola Nr 22
39.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Małgorzaty Rurek – dyrektora Przedszkola Nr 23
40.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Urszuli Szałaj – dyrektora Przedszkola Nr 24
41.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Małgorzaty Bandurskiej – dyrektora Przedszkola Nr 26
42.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Agaty Blachucik – dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5
43.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Beaty Pawliczek – dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6
44.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Bożeny Jankowskiej – dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9
45.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Magdaleny Pogródko - Pelczar – dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11
46.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Iwony Gwiżdż - Kostyńskiej – dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12
47.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Sabiny Reszki – dyrektora Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Nr 13
48.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Barbary Niedźwieckiej – dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14
49.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Tomasza Radłowskiego – dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18
50.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Haliny Korowaj – dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20
51.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Piotra Nippe – dyrektora Gimnazjum Nr 3
52.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Barbary Wiercińskiej - dyrektora Gimnazjum Nr 4
53.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Bożeny Łoteckiej – dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Nr 1
54.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Teresy Tobiańskiej - Herby – dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Nr 2
55.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Urszuli Pelczar - Wyrostek – dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Nr 3
56.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Mieczysława Dąbrowskiego – dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Nr 4
57.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Barbary Korotusz – dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Nr 5
58.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Ewy Matczak – kierownika Żłobka Nr 3
59.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Haliny Smaga – kierownika Żłobka Nr 6
60.  
5.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla Krystyny Marek – kierownika Żłobka Nr 10
61.  
5.VII.2007r.
w sprawie wyłączenia lokalu mieszkalnego (przy ul. Sądowej 2/6) przeznaczonego do oddania w najem na czas nieokreślony z mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
62.  
5.VII.2007r.
w sprawie zatwierdzenia list osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony, lokalu socjalnego oraz listy osób oczekujących na zamianę lokalu [zał] [zał] [zał]
63.  
9.VII.2007r.
W sprawie ustalenia ceny sprzedaży pochodzącej z odzysku kostki brukowej granitowej szarej 9/11
64.  
9.VII.2007r.
w sprawie powołania i ustalenia zakresu działania komisji ds. zaopiniowania kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu
65.  
11.VII.2007r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia działki nr 636/104 k.m.4 stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Państwowego Stocznia Koźle w upadłości w Kędzierzynie-Koźlu
66.  
11.VII.2007r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia działki nr 636/99 k.m.4 stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Państwowego Stocznia Koźle w upadłości w Kędzierzynie-Koźlu
67.  
11.VII.2007r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju
68.  
12.VII.2007r.
w sprawie ogłoszenia wykazu   nieruchomości    przeznaczonych do   sprzedaży w  trybie bezprzetargowym, a położonych w budynkach przy ulicach : Arki Bożka 2-4, Dmowskiego 6, Matejki 32, Mickiewicza 16-18, Orzeszkowej 1-13, Pamięci Sybiraków 7-7A, Plebiscytowej 2,5 [zał]
69.  
12.VII.2007r.
w sprawie ogłoszenia wykazu   nieruchomości    przeznaczonych    do   sprzedaży w  trybie bezprzetargowym, a położonych   w budynkach przy ulicach : Dębowej 1-2, Grunwaldzkiej 46-46A, Koszykowej 13, Lwowskiej 7, Matejki 32, Mickiewicza 16-18, Orzeszkowej 1-13, Pamięci Sybiraków 7-7A, Piastowskiej 47, Pionierów 2, Witosa 1, Żwirki iWigury 2-10. [zał]
70.  
19.VII.2007r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
71.  
19.VII.2007r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.
72.  
19.VII.2007r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miast na 2007 rok.
73.  
19.VII.2007r.
w sprawie sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2008. [zał] [zał] [zał] [zał] [zał] [zał] [zał] [zał] [zał] [zał] [zał] [zał] [zał]
74.  
19.VII.2007r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych w gminnych jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych.
75.  
19.VII.2007r.
w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za wytwarzanie i oznaczanie oraz przekazywanie informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej i stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle Biuletynu Informacji Publicznej oraz kontroli realizacji tych obowiązków.
76.  
19.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1638/2 o powierzchni 0,0433 ha, stanowiącej część odnogi ul. Stanisława Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kłodnica
77.  
19.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1633/7 o powierzchni 0,0164 ha, stanowiącej część odnogi ul. Stanisława Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kłodnica
78.  
19.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na działkach nr 2001, 2242, 2248, 2251/4, 2257/2 położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle
79.  
19.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 843/1 o powierzchni 0,0094 ha, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mjr Henryka Sucharskiego w obrębie Koźle
80.  
19.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu użytkowego położonego przy ul. Piotra Skargi 36/II
81.  
19.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu użytkowego położonego przy ul. Głubczyckiej 5f
82.  
19.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział działek nr 1201/8, 1201/10, 1164 stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia koncepcją podziału
83.  
19.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na działkach nr 1178/3 i nr 1211 położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kłodnica, będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle
84.  
19.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 2398/6 o powierzchni 0,0006 ha, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Raciborskiej w obrębie Koźle
85.  
19.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 1371/3 o powierzchni 0,0278 ha, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Kanonierów w obrębie Koźle
86.  
19.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 939/1 o powierzchni 0,0407 ha, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. K. K. Baczyńskiego w obrębie Koźle
87.  
19.VII.2007r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia udziałów w wysokości 2/5 części w prawie wieczystego użytkowania działki nr 4210/14 k.m.9, w wysokości 2/12 części w prawie wieczystego użytkowania działki nr 4210/15 k.m.9, w wysokości 1/2 części w prawie wieczystego użytkowania działki nr 4210/9 k.m.9 oraz działki nr 4210/13 k.m.9, położonych w Kędzierzynie Koźlu przy Al. (…)*, stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle w użytkowaniu wieczystym (…)* w ½ części oraz (…)* w ½ części
88.  
19.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu użytkowego położonego przy ul. Poniatowskiego 10/II
89.  
19.VII.2007r.
w sprawie powołania Komitetu Pucharu Europy w Triatlonie ITU.
90.  
19.VII.2007r.
w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego (przy ul. Dąbrowskiego 5/3) wynajmowanego na czas nieokreślony na lokal socjalny.
91.  
19.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 170 stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Lenartowice, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia koncepcją podziału
92.  
25.VII.2007r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kłodnica przy ul. Litewskiej oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego te nieruchomości [zał]
93.  
25.VII.2007r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Cisowa przy ul. Wakacyjnej i ul. Letniej oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego te nieruchomości [zał]
94.  
25.VII.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia
lokalu użytkowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 11/I.
95.  
25.VII.2007r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a położonych w budynkach przy ul.: Plebiscytowej2, Piotra Skargi 59, Pawła Stalmacha 13. [zał]
96.  
26.VII.2007r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.
 
97.  
26.VII.2007r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2007.
98.  
27.VII.2007r.
w sprawie wyłączenia lokalu mieszkalnego z wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem na czas nieokreślony

Część VIII rejestru została zakończona na pozycji 98.
 
W lipca 2007r. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle wydał 98 zarządzeń.

Treść zarządzeń „w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu…” zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w zarządzeniu osób fizycznych posiadających status właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: lipiec 2007 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2007-08-09 00:00:00 
Przygotował: Katarzyna Dysarz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-04-14 15:04:01 
Statystyki  »   Szczegóły  »