Skarbnik Miasta

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn – Koźle

Skarbnik Miasta: Joanna Hariasz
kontakt: finanse@kedzierzynkozle.pl


Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

1.

Miejsce składania wniosków (podań)

Pocztą na adres Urzędu Miasta
Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta ul Piramowicza 32
w budynku przy ul Piramowicza 32 pok. 108

2.

Godziny przyjmowania stron

w godzinach pracy Urzędu

3.

Forma wniosku

Pisemny
Dopuszczalny ustny - do protokołu sporządzanego przez pracownika

4.

Informacja o wymaganych dokumentach oraz wymaganych wzorach wniosków

telefon (77) 40 50 357; 40 50 359
fax (77) 40 50 357
e-mail:  finanse@kedzierzynkozle.pl 

5.

Sposób załatwienia

decyzja administracyjna - na piśmie 
rozstrzygnięcie nie będące decyzją administracyjną

6.

Terminy załatwienia dla decyzji administracyjnych

niezwłocznie
30 dni (jeżeli nie wymaga szczegółowej analizy)
60 dni (jeżeli wymaga szczegółowej analizy)

7.

Terminy załatwienia dla rozstrzygnięć nie będących decyzją administracyjną

nie określony przepisami - niezwłocznie po ustaleniu stanu prawnego i faktycznego umożliwiającego zajęcie stanowiska przez urząd

8.

Terminy załatwienia dla zaświadczeń i informacji publicznej

7 dni
14 dni (w przypadku konieczności przeprowadzenia analizy dokumentów)

Zakres zadań i odpowiedzialności Skarbnika MiastaREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Skarbnik Miasta 
Utworzył: Stanisław Kruk 
Data utworzenia: 2003-07-07 00:00:00 
Przygotował: Małgorzata Matykiewicz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-04-19 13:03:28 
Statystyki  »   Szczegóły  »