Sesja XIII/07
Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
podjętych na sesji Nr XIII/07 w dniu 30 sierpnia 2007 roku
 
 
Uchwała Nr XIII/139/07 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 2257/14 o powierzchni    0,3429 ha, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Głubczyckiej w obrębie Koźle.
 
Uchwała Nr XIII/140/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle, przeznaczonych pod budowę południowej obwodnicy miasta Kędzierzyn-Koźle
 
Uchwała Nr XIII/141/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla działek nr 372/3, 372/5, 372/6, 371/7, 371/9, 371/10, 371/13, 371/14, 375/1, 375/2, 375/3.
 
Uchwała Nr XIII/142/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w rejonie ul. Wróblewskiego (byłe warsztaty szkolne).
 
Uchwała Nr XIII/143/07 w sprawie nadania nazwy ulicy
 
Uchwała Nr XIII/144/07 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/370/2000 Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej dla pracowników samorządowych zatrudnionych w określonych jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle.
 
Uchwała Nr XIII/145/07 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowia oraz opieki pielęgnacyjnej i opieki rehabilitacyjnej na 2007r.
 
Uchwała Nr XIII/146/07 zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
Uchwała Nr XIII/147/07 zmieniająca uchwałę nr L/633/2002 Rady Miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 21. marca 2002r. w sprawie ustalenia wykazu komunalnych mieszkań służbowych wydzielonych w zasobie mieszkaniowym gminy z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. [załącznik]
 
Uchwała Nr XIII/148/07- (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr XIII/149/07
- (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr XIII/150/07
- (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwala Nr XIII/151/07
- (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr XIII/152/07 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr XIII/153/07
- (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr XIII/154/07 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr XIII/155/07 w sprawie rozpatrzenia skargi dzierżawców gruntów położonych przy ul. Wieczorka


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Sesja XIII/07 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2007-09-05 00:00:00 
Przygotował: Halina Janiszewska 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-11-28 10:34:02 
Statystyki  »   Szczegóły  »