Sesja XV/07
Wykaz uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
podjętych na sesji nr XV/07 w dniu 27 września 2007 roku
 
Uchwała Nr XV/158/07 w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej przy ul. Józefa Bema – działka nr 712/5
 
Uchwała Nr XV/159/07 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własnościnieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 429 położonej  w Kędzierzynie-Koźlu obręb Sławięcice, będącej własnością Skarbu Państwa
 
Uchwała Nr XV/160/07 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu – Spółka z o.o., wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład
 
Uchwała Nr XV/161/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.
 
Uchwała Nr XV/162/07 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania specjalistycznych usług opiekuńczych,  odpłatności za te usługi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od odpłatności oraz trybu pobierania odpłatności.
 
Uchwała Nr XV/163/07 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowia oraz opieki pielęgnacyjnej i opieki rehabilitacyjnej na 2007r.
 
Uchwała Nr XV/164/07 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 
Uchwała Nr XV/165/07 w sprawie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Prawno-Administracyjnej
 
Uchwała Nr XV/166/07 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawno-Administracyjnej
 
Uchwała Nr XV/167/07 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Prawno-Administracyjnej
 
Uchwała Nr XV/168/07 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Prawno-Administracyjnej
 
Uchwała Nr XV/169/07 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Finansowo-Gospodarczej

Uchwała Nr XV/170/07 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr XV/171/07
- (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 
Uchwała Nr XV/172/07 w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Doraźnej
 
Uchwała Nr XV/173/07 w sprawie przekazania raportu Komisji Doraźnej do Prokuratury


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Sesja XV/07 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2007-10-04 00:00:00 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-11-28 10:38:47 
Statystyki  »   Szczegóły  »