Wydział Działalności Gospodarczej (symbol DG)
Wydział Działalności Gospodarczej (symbol DG)
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn - Koźle
kierownik: Maciej Barć

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
1.
Miejsce składania wniosków (podań)
  • Pocztą na adres Urzędu Miasta
  • kancelaria ogólna Urzędu Miasta ul Piramowicza 32
2.
Godziny przyjmowania wniosków
Poniedziałek 7.30 - 17.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
3.
Forma wniosku
Pisemny
Dopuszczalny ustny - do protokołu sporządzanego przez pracownika
4.
Informacja o wymaganych dokumentach oraz wymaganych wzorach wniosków
telefon (77) 40 50 365 e-mail: dg@kedzierzynkozle.pl 
5.
Sposób załatwienia
decyzja administracyjna - na piśmie
rozstrzygnięcie nie będące decyzją administracyjną
6.
Terminy załatwienia dla decyzji administracyjnych
30 dni (jeżeli nie wymaga szczegółowej analizy)
60 dni (jeżeli wymaga szczegółowej analizy)
7.
Terminy załatwienia dla rozstrzygnięć nie będących decyzją administracyjną
nie określony przepisami - niezwłocznie po ustaleniu stanu prawnego i faktycznego umozliwiającego zajęcie stanowiska przez urząd
8.
Terminy załatwienia dla zaświadczeń
7 dni

Zadania Wydziału Działalności GospodarczejREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wydział Działalności Gospodarczej (symbol DG) 
Utworzył: Stanisław Kruk 
Data utworzenia: 2003-08-01 00:00:00 
Przygotował: Katarzyna Dysarz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2015-05-29 09:48:23 
Statystyki  »   Szczegóły  »