Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
 • Uchwała nr 188/2016 z dnia 20 maja 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle więcej »
 • Uchwała nr 139/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r. Miasta Kędzierzyn-Koźle więcej »
 • Uchwała nr 31/2016 z dnia 3 lutego 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Kędzierzyn-Koźle więcej »
 • Uchwała nr 20/2016 z dnia 3 lutego 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2030 Gminy Kędzierzyn-Koźle więcej »

 • Uchwała nr 541/2015 z dnia 4 grudnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016r. Gminy Kędzierzyn-Koźle więcej »
 • Uchwała nr 542/2015 z dnia 4 grudnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Kędzierzyn-Koźle więcej »
 • Uchwała nr 543/2015 z dnia 4 grudnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kędzierzyn-Koźle więcej »
 • Uchwała nr 375/2015 z dnia 11 września 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kędzierzyn-Koźle za I półrocze 2015 r. więcej »
 • Uchwała nr 196/2015 z dnia 21 maja 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Kędzierzyn-Koźle długoterminowego kredytu do kwoty 20.000.000,00 złotych więcej »
 • Uchwała nr 132/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. Miasta Kędzierzyn-Koźle więcej »
 • Uchwała nr 92/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Miasta Kędzierzyn-Koźle więcej »
 • Uchwała nr 84/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2030 Miasta Kędzierzyn-Koźle więcej »

 • Uchwała nr 592/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2015-2030 więcej »
 • Uchwała nr 591/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy na 2015r. więcej »
 • Uchwała nr 590/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2015r. więcej »
 • Uchwała nr 346/2014 z dnia 16 września 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kędzierzyn-Koźle za I półrocze 2014 r. więcej »
 • Uchwała nr 288/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii możliwości spłaty przez Miasto Kędzierzyn-Koźle długoterminowego kredytu do kwoty 23.142.329,00 złotych więcej »
 • Uchwała nr 100/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kędzierzyn-Koźle za 2013r. więcej »
 • Uchwała nr 57/2014 z dnia 12 marca 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2030 Miasta Kędzierzyn-Koźle więcej »
 • Uchwała nr 58/2014 z dnia 12 marca 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Miasta Kędzierzyn-Koźle więcej »

 • Uchwała nr 581/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 r. Miasta Kędzierzyn-Koźle więcej »
 • Uchwała nr 582/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o możliwość sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Miasta Kędzierzyn-Koźle więcej »
 • Uchwała nr 583/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Kędzierzyn-Koźle więcej »

 • Uchwała Nr 382/2013 z dnia 30 września 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku więcej »
 • Uchwała Nr 311/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto Kędzierzyn-Koźle więcej »
 • Uchwała Nr 157/2013 z dnia 6 maja 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kędzierzyn-Koźle za 2012r. więcej »
 • Uchwała nr 57/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kędzierzyn-Koźle więcej »

 • Uchwała Nr 586/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Kędzierzyn-Koźle na 2013 r. więcej »
 • Uchwała Nr 587/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Kędzierzyn-Koźle więcej »
 • Uchwała Nr 449/2012 z dnia 20 września 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku więcej »
 • Uchwała Nr 133/2012 z dnia 29 maja 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Miasto Kędzierzyn-Koźle więcej »
 • Uchwała Nr 181/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kędzierzyn-Koźle za 2011 r. więcej »
 • Uchwała Nr 51/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kędzierzyn-Koźle więcej »

 • Uchwała Nr 606/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Kędzierzyn-Koźle więcej »
 • Uchwała Nr 605/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Kędzierzyn-Koźle na 2012 r. więcej »
 • Uchwała Nr 477/2011 z dnia 19 września 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kędzierzyn-Koźle za I półrocze 2011 r. więcej »
 • Uchwała Nr 172/2011 z dnia 28 maja 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Miasto Kędzierzyn-Koźle więcej »
 • Uchwała nr 210/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z wykonania budżetu Miasta Kędzierzyn-Koźle za 2010 r. więcej »
 • Uchwała nr 126/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kędzierzyn-Koźle więcej »
 • Uchwała nr 127/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Miasta Kędzierzyn-Koźle na 2011 r. więcej »

 • Uchwała nr 68/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu  Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z wykonania  budżetu Miasta Kędzierzyn-Koźle za 2009 r. więcej »
 • Uchwała nr 578/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Kędzierzyn-Koźle więcej »
 • Uchwała nr 577/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kędzierzyn-Koźle na 2011 r. więcej »
 • Uchwała nr 576/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Kędzierzyn-Koźle na 2011 r. więcej »

 • Uchwała nr 57/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z wykonania budżetu Miasta Kędzierzyn-Koźle za 2008 r. więcej »
 • Uchwała nr 425/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Kędzierzyn-Koźle na 2010r. pobierz »
 • Uchwała nr 426/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kędzierzyn-Koźle na 2010r. pobierz »
 • Uchwała nr 427/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Miasta Kędzierzyn-Koźle pobierz »


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2008-05-08 00:00:00 
Przygotował: Administrator 
Odpowiedzialny: Administrator 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-05-31 12:02:50 
Statystyki  »   Szczegóły  »