Sesja XXXVI/09

Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
podjętych na sesji Nr XXXVI/09 w dniu 5 lutego 2009 r.

Uchwała Nr XXXVI/422/09 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2009
załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 6, załącznik 7, załącznik 8, załącznik 9, załącznik 10, załącznik 11 GFOSiGW, załącznik 11 GFOSiGW plan

Uchwała Nr XXXVI/423/09 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2009-2015 załącznik

Uchawała Nr XXXVI/424/09 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2009.

Uchwała Nr XXXVI/425/09 w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej - działka 1386/5

Uchwała Nr XXXVI/426/09 w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Piastów załącznik

Uchwała Nr XXXVI/427/09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Uchwała Nr XXXVI/428/09 zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej dla pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz porozumienia w przedmiocie wartości jednego punktu do ustalenia miesięcznych kwot wynagridzenia zasadniczego tych pracowników

Uchwała Nr XXXVI/429/09 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kędzierzyn-Koźle do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie-Koźlu

Uchwała Nr XXXVI/430/09 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr XXXVI/431/09 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr XXXVI/432/09 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr XXXVI/433/09 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2009

Uchwała Nr XXXVI/434/09 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na miesiąc luty i marzec 2009 r.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Sesja XXXVI/09 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-02-20 00:00:00 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-11-28 11:22:08 
Statystyki  »   Szczegóły  »