Opodatkowanie osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej podatkiem od nieruchomości

Nazwa usługi/procedury:

Opodatkowanie osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej podatkiem od nieruchomości

Wymagane dokumenty:

  • akt notarialny
  • umowa kupna – sprzedaży

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

deklaracja składana w terminie do 31 stycznia roku podatkowego; lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość podatku

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32, (pokój 108)
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy - Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
pokój nr 338- tel. 77 40 50 360

Tryb odwoławczy:

-

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz. 716)

Dodatkowe informacje:

art. 6 ust. 9 cytowanej ustawy

Formularz(e) do pobrania:

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Opodatkowanie osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej podatkiem od nieruchomości 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-24 00:00:00 
Przygotował: Administrator systemu 
Odpowiedzialny: Administrator systemu 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-09-01 09:57:41 
Statystyki  »   Szczegóły  »