Spełnianie obowiązku organu wyższego stopnia w rozumieniu kpa w stosunku do dyrektora szkoły w sprawach awansu zawodowego nauczycieli

Nazwa usługi/procedury:

Spełnianie obowiązku organu wyższego stopnia w rozumieniu kpa w stosunku do dyrektora szkoły w sprawach awansu zawodowego Nauczycieli

Wymagane dokumenty:

Odwołanie od decyzji dyrektora szkoły, kierowane do Prezydenta Miasta za pośrednictwem dyrektora szkoły, wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
W załączeniu: decyzja dyrektora szkoły

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Utrzymanie w mocy lub uchylenie w całości albo w części zaskarżonej decyzji dyrektora szkoły w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania, w przypadku szczególnie skomplikowanym do dwóch miesięcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Kuratora Oświaty w Opolu w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji Prezydenta Miasta.

Podstawa prawna:

  • Art. 9b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
  • Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm)

Dodatkowe informacje:

Brak

Formularz(e) do pobrania:

Brak

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Spełnianie obowiązku organu wyższego stopnia w rozumieniu kpa w stosunku do dyrektora szkoły w sprawach awansu zawodowego nauczycieli 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-25 00:00:00 
Przygotował: Administrator systemu 
Odpowiedzialny: Administrator systemu 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2015-04-27 12:34:06 
Statystyki  »   Szczegóły  »