Nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle dla nauczycieli

Nazwa usługi/procedury:

Nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle dla nauczycieli

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie nagrody złożony przez uprawnione organy: wniosek organu prowadzącego, nadzoru pedagogicznego, rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców, dyrektora szkoły, kierownika Wydziału Oświaty i Wychowania, ponadzakładowych organizacji związkowych, nauczyciela - doradcy.

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Składanie wniosków do 15 września lub na miesiąc przed proponowanym terminem wręczenia (dzień Święta Edukacji Narodowej lub jubileuszu szkoły) Wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody w terminie do 10 października danego roku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tryb odwoławczy:

Brak

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LVIII/667/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Dodatkowe informacje:

Brak

Formularz(e) do pobrania:

 Wniosek - załącznik do uchwały Rady Miasta pobierz »

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle dla nauczycieli 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-25 00:00:00 
Przygotował: Lidia Bryła 
Odpowiedzialny: Lidia Bryła 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2015-04-27 11:58:55 
Statystyki  »   Szczegóły  »