Złożenie zastrzeżeń do ustaleń protokółu powypadkowego ucznia

Nazwa usługi/procedury:

Złożenie zastrzeżeń do ustaleń protokołu powypadkowego ucznia

Wymagane dokumenty:

Zastrzeżenia złożone przez poszkodowanego pełnoletniego lub rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu, z uzasadnieniem.
Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu bądź na piśmie przewodniczącemu szkolnego zespołu powypadkowego.

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie po otrzymaniu zastrzeżeń Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle zleca dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych albo powołuje nowy zespół w celu przeprowadzenia ponownego postępowania powypadkowego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47- 200 Kędzierzyn-Koźle.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Władysława Planetorza 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Tryb odwoławczy:

Brak

Podstawa prawna:

§ 48 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69)

Dodatkowe informacje:

Brak

Formularz(e) do pobrania:

Brak

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Złożenie zastrzeżeń do ustaleń protokółu powypadkowego ucznia 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-25 00:00:00 
Przygotował: Lidia Bryła 
Odpowiedzialny: Lidia Bryła 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-05-04 10:08:59 
Statystyki  »   Szczegóły  »