Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Nazwa usługi/procedury:

Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie
  2. Dowody osobiste osób wnoszących podanie
  3. Dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia
  4. Tłumaczenie dokumentu zagranicznego na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula
  5. Pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika – jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik

Opłaty skarbowe:

39 zł- odtworzenie
17 zł- pełnomocnictwo (zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, zstępnym, wstępnym i rodzeństwu)
płatne na rachunek Urzędu Miasta:
PKO BP S.A. Oddział Kędzierzyn-Koźle nr: 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229
lub bezpośrednio u pracownika załatwiającego sprawę ( pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa)

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Odtworzenie dokonywane jest w formie czynności materialno-technicznej, niezwłocznie po przeniesieniu do Rejestru Stanu Cywilnego przez urzędy przechowujące właściwe księgi stanu cywilnego aktów , mających stanowić podstawę zamieszczenia w odtwarzanym akcie danych, których nie zawiera dokument zagraniczny.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Planetorza 2
pok. 11 tel. 077 40-50-344

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tryb odwoławczy:

Odmowa odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem kierownika USC.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz.1741 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz.783 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami. Wniosek o odtworzenie można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Formularz(e) do pobrania:

Podanie - akt zgonu
Podanie - akt małżeństwa
Podanie - akt urodzenia

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-31 00:00:00 
Przygotował: Administrator systemu 
Odpowiedzialny: Administrator systemu 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-09-20 09:18:03 
Statystyki  »   Szczegóły  »