Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska na podstawie art.90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Nazwa usługi/procedury:

Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska na podstawie art.90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie
  2. Dowody osobiste matki dziecka oraz oraz jej małżonka
  3. Dokument tożsamości dziecka- jeżeli ukończyło 13 lat

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Sprawa wymaga osobistego zgłoszenia się w Urzędzie Stanu Cywilnego:

  1. matki dziecka
  2. męża matki
  3. dziecka, które ukończyło 13 lat

Protokół przyjęcia oświadczeń stanowi podstawę naniesienia do aktu urodzenia dziecka wzmianki o nadaniu nazwiska. Wzmianka zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczeń – jeżeli dziecko urodziło się w Kędzierzynie-Koźlu. W sytuacji, gdy dziecko urodziło się poza Kędzierzynem-Koźlem – protokół przekazywany jest do właściwego USC w terminie jednego dnia roboczego od sporządzenia tego protokołu

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Planetorza 2
pok. 1 tel. 077 40-50-341

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tryb odwoławczy:

Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem kierownika USC

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U z 2015r., poz. 2082)
  • ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz.1741 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Oświadczenie można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego

Formularz(e) do pobrania:

 Wniosek o przyjęcie oświadczenia

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska na podstawie art.90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-31 00:00:00 
Przygotował: Administrator systemu 
Odpowiedzialny: Administrator systemu 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2015-12-15 10:04:17 
Statystyki  »   Szczegóły  »