Przyjęcie oświadczenia o zmianie imion noworodka

Nazwa usługi/procedury:

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imion noworodka

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie oświadczenia
  2. Dowody osobiste rodziców

Opłaty skarbowe:

11 zł – przyjęcie oświadczenia
płatne na rachunek Urzędu Miasta:
PKO BP S.A. Oddział Kędzierzyn-Koźle nr: 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229
lub bezpośrednio u pracownika załatwiającego sprawę ( pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa) albo w kasie Urzędu Miasta przy ul. Grzegorza Piramowicza 32

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Oświadczenie o zmianie imion dziecka można złożyć w terminie 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia.
Sprawa wymaga osobistego zgłoszenia się w USC obojga rodziców w celu złożenia oświadczenia.

Protokół przyjęcia oświadczeń stanowi podstawę zamieszczenia przy akcie urodzenia dziecka wzmianki o zmianie imion. Wzmianka zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczeń – jeżeli dziecko urodziło się w Kędzierzynie-Koźlu. W sytuacji, gdy dziecko urodziło się poza Kędzierzynem-Koźlem – protokół przekazywany jest do właściwego USC w terminie jednego dnia roboczego od sporządzenia tego protokołu

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Planetorza 2
pok. 11 tel. 077 40-50-344

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tryb odwoławczy:

Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem kierownika USC.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz.1741 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz.783 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Brak

Formularz(e) do pobrania:

 Wniosek o przyjęcie oświadczenia

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Przyjęcie oświadczenia o zmianie imion noworodka 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-31 00:00:00 
Przygotował: Administrator systemu 
Odpowiedzialny: Administrator systemu 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-09-20 09:19:10 
Statystyki  »   Szczegóły  »