Zamieszczenie w akcie stanu cywilnego wzmianki dodatkowej na podstawie dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, nie wymagającego uznania

Nazwa usługi/procedury:

Zamieszczenie w akcie stanu cywilnego wzmianki dodatkowej na podstawie dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, nie wymagającego uznania

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie
  2. Dokument zagraniczny ( np. decyzja, odpis wyroku)
  3. W sprawach o naniesienie do aktu małżeństwa wzmianki o rozwodzie, orzeczonym w jedynym z krajów Unii Europejskiej – oprócz wyroku wymagane jest zaświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003
  4. Tłumaczenie dokumentów zagranicznych na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula
  5. Dowód osobisty osoby wnoszącej podanie

Opłaty skarbowe:

11 zł - zamieszczenie wzmianki w akcie
płatne na rachunek Urzędu Miasta:
PKO BP S.A. Oddział Kędzierzyn-Koźle nr: 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229
lub bezpośrednio u pracownika załatwiającego sprawę ( pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa) albo w kasie Urzędu Miasta przy ul. Grzegorza Piramowicza 32

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Wzmiankę zamieszcza się niezwłocznie po zakończeniu postępowania mającego na celu ustalenie dopuszczalności jej zamieszczenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Planetorza 2
pok. 11 tel. 077 40-50-344

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik USC odmawia dokonania czynności na podstawie orzeczenia organu państwa obcego, zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana może wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega uznaniu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz.1741 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz.783 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Brak

Formularz(e) do pobrania:

Podanie o naniesienie zagranicznego wyroku pobierz »

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zamieszczenie w akcie stanu cywilnego wzmianki dodatkowej na podstawie dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, nie wymagającego uznania  
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-31 00:00:00 
Przygotował: Administrator systemu 
Odpowiedzialny: Administrator systemu 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-09-20 09:21:54 
Statystyki  »   Szczegóły  »