Wydawanie kopii akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

Nazwa usługi/procedury:

Wydawanie kopii akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie
  2. Dowód osobisty osoby wnoszącej podanie
  3. Dowody potwierdzające interes prawny osoby wnoszącej podanie w uzyskaniu kopii akt zbiorowych

Opłaty skarbowe:

5 zł - potwierdzenie kopii za zgodność z oryginałem (1 str.)
płatne na rachunek Urzędu Miasta:
PKO BP S.A. Oddział Kędzierzyn-Koźle nr: 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229
lub bezpośrednio u pracownika załatwiającego sprawę ( pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa) albo w kasie Urzędu Miasta przy ul. Grzegorza Piramowicza 32

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Kopie akt zbiorowych wydaje się w terminie 7 dni od dnia złożenia podania wraz z wymaganymi załącznikami.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Piramowicza 22 (budynek w podwórzu)
pok. 15 tel. 077 40-50-344

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu, w terminie 14 dni od doręczenia, za pośrednictwem kierownika USC.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz.1741 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz.783 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Brak

Formularz(e) do pobrania:

Brak

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wydawanie kopii akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-31 00:00:00 
Przygotował: Elżbieta Fiołek 
Odpowiedzialny: Elżbieta Fiołek 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-09-20 09:23:09 
Statystyki  »   Szczegóły  »